Tv programa lietuvos rytas televizijos kanalo nuo 2019-02-21 (2024)

Tv programa lietuvos rytas televizijos kanalo nuo 2019-02-21 (1)

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 02-21

06:09 Programa

06:10 TV parduotuvė

06:30 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7. "

07:00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.

07:30 Kitoks pokalbis su D

08:00 Reporteris

08:58 Orai

09:00 Ant bangos

10:00 „Širdies plakimas“ (9)

11:10 „Mentalistas“ (16)

12:20 „Bitininkas“ (1/2)

13:30 TV parduotuvė

13:45 „Miškinis“ (3/14)

14:55 „Gluchariovas“ (3/45)

16:00 Reporteris

16:30 Lietuva tiesiogiai

16:58 Orai

17:00 „Gyvybės langelis“ (2/2)

18:00 Reporteris

18:48 Orai

18:50 Rubrika „Mes europiečiai"

18:55 „Gluchariovas“ (3/57)

20:00 Reporteris

20:30 Lietuva tiesiogiai

20:58 Orai

21:00 Ne spaudai

22:00 Reporteris

22:53 Orai

22:55 Rubrika „Mes europiečiai"

23:00 Adomo obuolys

00:00 „Gluchariovas“ (3/45). Kriminalinis serialas. Vaid.: M. Averinas, D. Rožkovas, V. Tarasova. Rusija. 2010 m. N-7.

01:05 „Albanas“ (56)

02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (41)

03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (13)

04:35 „Albanas“ (41)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/13)

Pn - 02-22

06:09 Programa

06:10 TV parduotuvė

06:30 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7. "

07:00 Čempionai

07:30 Skinsiu raudoną rožę

08:00 Reporteris

08:58 Orai

09:00 Nuoga tiesa

10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi

10:45 Čempionai

11:20 Adomo obuolys

12:20 „Bitininkas“ (1/3)

13:30 TV parduotuvė

13:45 „Miškinis“ (3/15)

14:55 „Gluchariovas“ (3/46)

16:00 Reporteris

16:30 Kitoks pokalbis su D

16:58 Orai

17:00 „Gyvybės langelis“ (2/3)

18:00 Reporteris

18:53 Orai

18:55 „Gluchariovas“ (3/58)

20:00 Reporteris

20:30 Lietuva tiesiogiai

20:58 Orai

21:00 „Prokuroras“ (3)

22:00 Reporteris

22:58 Orai

23:00 Ant bangos

01:05 „Albanas“ (57)

02:10 „Kelrodė žvaigždė“ (42)

03:00 „Svarbiausia - įstatymas“ (14)

03:50 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje” (9/6)

04:35 „Albanas“ (42)

05:20 „Gyvybės langelis“ (1/14)

Št - 02-23

06:10 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "

06:35 Krepšinio pasaulyje su V

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė ”. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2016 m.

07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2016 m."

09:00 Skinsiu raudoną rožę

09:30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.

10:00 Adomo obuolys

11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/1)

13:00 „Tarp meilės ir neapykantos“ (1; 2)

15:15 „Pasaulio turgūs

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Čempionai

16:50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė”. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2016 m.

17:25 „Neišsižadėk“ (82)

18:00 Žinios

18:28 Orai

18:30 „Neišsižadėk“ (82 tęs.; 83)

20:00 Žinios

20:23 Orai

20:25 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” (3/3; 3/4)

22:00 Žinios

22:28 Orai

22:30 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje” (3/4 tęs.)

23:05 „Mentų karai. Odesa“ (1/5; 1/6). Kriminalinis serialas. Vaid.: P.Dubravinas, M.Šamigulovas, I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N-7.

00:40 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina|” (6/1; 6/2)

01:25 „Moterų daktaras“ (2/55; 2/56)

02:10 „Vera. Tamsusis angelas” (7/2)

02:55 „Šeimininkė“ (1/23; 1/24)

03:40 „Kelrodė žvaigždė“ (15; 16)

04:35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. N-7.

05:00 „Inspektorius Luisas. Kas slypi viduje” (9/5; 9/6)

05:10 „Pavojingiausios kelionės. Haitis”. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7.

05:35 „Pavojingiausios kelionės. Kirgizija”. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7.

Se - 02-24

06:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "

06:40 Kitoks pokalbis su D

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Karolina Praniauskaitė”. Dokumentinių filmų ciklas. Lietuva. 2013 m.

07:55 „Gluchariovas“ (2/13; 2/14)

10:00 Šiandien kimba

11:00 Atliekų kultūra

11:30 Skinsiu raudoną rožę

12:00 „Vera. Tamsusis angelas” (7/2)

14:00 „Bitininkas“ (1/22; 1/23)

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Krepšinio pasaulyje su V

17:00 Ne spaudai

18:00 Žinios

18:28 Orai

18:30 „Spąstai Pelenei“ (3; 4)

20:00 Žinios

20:23 Orai

20:25 „Spąstai Pelenei“ (4 tęs.)

21:00 „24/7”. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė.

22:00 Žinios

22:28 Orai

22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (7/1)


Šiandien 22:30 per LNK
Kaip atsikratyti boso (Horrible Bos...


Rytoj 22:30 per LNK
Paskutinė tvirtovė (The Last Cast...


2024-06-20 21:00 per BTV
Visa griaunantis (Demolition Man)


2024-06-29 22:30 per LNK
Patriotų diena (Patriots Day)

TVPrograma.lttai pati tiksliausia informacija apietelevizijos programą. Mūsų puslapyjetv programa yra atnaujinama nuolatos, čia rasite ne tikpopuliariausiųlnk,tv3,btv,ltv,tv1,tv6bet ir daugiau neitvkanalų.Discovery.National geographic, Animal planet. MTV, Viva, Playboy TV, BBC, CNN, Eurosport,TVplay sports, TV1000, ONT, NTV - tai tik nedidelė dalis išvardintų kanalųkurių tv programą galite sužinoti apsilanke mūsų specializuotame portale!Filmai,sportas,muzika,pramoginės,pažintinės,vaikams-tvprogramasiūlo išsirinkti tai kas yra ištiesvertą jūsų dėmesio. Skirtingai nei kiti panašaus turinio svetainių mūsų portalepopuliariausiostv programosyraišverstos į lietuvių kalbą. Patogi funkcijaanonsaileidžia greitai ir labai informatyviai su vaizdine fotoar video medžiaga sužinoti apie šios dienos ar šios savaitės pačias įdomiausiaslaidas, filmus, trumpai pristatydamos jų siužetą - visi filmai ir tv laidosviename puslapyje. Kiekvienas portalo lankytojas, nemokamai galiprisiregistruoti ir susikurti tik savo mėgstamų kanalųtv programą, jums nereikėsieškoti mėgstamo kanalo tarp begalės kitųtvkanalų- labai naudinga funkcija, išbandykite nedelsiant!. Mūsų tikslas - pateiktikokybišką ir tikslią tv programą Jums!Televizijos programa© 2018 - TVPrograma.lt Žymos: lrytas programa, televizijos programa, lietuvos ryto televezija, lryto televizija

© 2016 TV Programa. Visos teises saugomos

  • Reklama
  • Kontaktai
  • Nerandi mėgstamo kanalo
  • Yra klaidų?

Turite pastabų?

Tv programa lietuvos rytas televizijos kanalo  nuo 2019-02-21 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6171

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.